ANJI FUBANG FURNITURE FACTORY, Building 2, No.2, Shuangqiao Road, Dipu Subdistrict, Anji Country, Zh