ANJI RONGTAI FURNITURE FACTORY, CHINA, BUILDING 1, LIUZHUANG VILLIAGE, ANJI, ZHEJIANG PROVINCE, CHIN