BAZHOU BIAODIAN FURNITURE Co.Ltd, NAN WAI HUAN ROAD, SHENGFANG TOWN, BAZHOU CITY, HEBEI, CHINA