BAZHOUSHI XINGGUANG FURNITURE CO.,LTD, WEST OF SANJING ROAD IN DEVELOPING AREA OF SHENGFANG TOWN, BA